Bảng Giá Dịch Vụ

0
770
Wella-3shairsalon

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ 

Cắt tóc nam + gội sạch tóc + tạo kiểu                               70.000đ

Cắt tóc nữ + gội sạch tóc + tạo kiểu                                150.000đ

______________________________________________________

Gội đầu

Gội Basic                                                                        50.000đ

Gội Relax                                                                      100.000đ

Gội Repair                                                                     150.000đ

______________________________________________________

Nhuộm tóc

Nhuộm Basic                                                                 600.000đ

Nhuộm Standard                                                           800.000đ

Nhuộm Premium                                                         1.200.000đ

Phủ bóng – Nano                                     1.000.000đ – 1.500.000đ

______________________________________________________

Uốn tóc

Uốn Basic                                                                      600.000đ

Uốn Standard                                                                800.000đ

Uốn Premium                                                              1.200.000đ

______________________________________________________

Duỗi tóc

Duỗi Basic                                                                     600.000đ

Duỗi Standard                                                               800.000đ

Duỗi Premium                                                             1.200.000đ

______________________________________________________

Điều trị tóc

Hấp phục hồi Collagen                                                    350.000đ

Phục hồi Mibon(Nhật)                                                     600.000đ

Phục hồi Olaplex(USA)                                                 1.000.000đ

Phục hồi Keratin (USA)                            2.000.000đ – 2.500.000đ

______________________________________________________

Bấm phồng chân tóc ko nhiệt                                         400.000đ

Bấm phồng chân tóc ko nhiệt + Olaplex                          600.000đ

NỐI TÓC

50cm                            1.200.000đ/chùm

60cm                            1.300.000đ/chùm

70cm                            1.400.000đ/chùm

80cm                             1.500.000đ/chùm

Nối light                                 40.000d/sợi

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here